Flere menupunkter

SIMAC Training holder assessment for udenlandske navigatører og maskinmestre.

Vi holder løbende assessments over internettet og i Svendborg.

Tilmelding skal ske senest 72 timer (3 hverdage) før assessment skal afvikles.

Den nødvendige dokumentation skal være SIMAC i hænde senest 72 timer(3 hverdage) før starttidspunktet for assessment.

Nødvendig dokumentation er:

SIMAC forbeholder sig ret til at aflyse assessment, såfremt ovennævnte frist overskrides.

BEK nr. 783 af 12/06/2018

Bekendtgørelse om anerkendelse af udenlandske beviser til tjeneste i handelsskibe og uddannelse i dansk søfartslovgivning (anerkendelsesbeviser)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200798

Yderligere information

Har du spørgsmål til assessment, er du velkommen til at kontakte SIMAC Trainings kursussekretariat.