Flere menupunkter

Du kan generhverve dine sønæringsrettigheder på samme eller lavere niveau som dit tidligere sønæringsbevis.

SIMAC Training tilbyder generhvervelsesprøven som:

 > Skibsmaskinchef 

 > Skibsmaskinmester af 1. grad

 > Skibsmaskinmester af 2. grad 

 > Vagthavende maskinmester

 > Duelighedsbevis i motorpasning

Du kan se de forskellige prøvekrav, prøveform og litteraturhenvisninger her.