Flere menupunkter

Bøger der kan købes hos www.weibach.dk eller lånes gennem www.bibliotek.dk med afhentning på dit eget folkebibliotek

Holland, N., Mathiesen, S. og Frey, P. (2007): Skibsteknik 1: Lastbehandling. ISBN: 9788777901768

Holland, N., Mathiesen, S. og Frey, P. (2007): Skibsteknik 2: Stabilitet & manøvrering.
ISBN: 9788777901775

ISF/ICS (2010): Guidelines on the Application of the IMO International Safety Management (ISM) Code (4. udg.). London: International Chamber of Shipping and International Shipping Federation

Jensen, Jens Åge (1993): Navigation for skippere. ISBN: 9788777900143

Navigation 1-10 (2004)

Health & Safety at Sea 3.0 (2012)

Sørensen, Aron og Nielsen, Steen (2007): De internationale søvejsregler (9. udg.). ISBN: 9788777901713

Aagaard, Larsen og Christensen (2013): Søfartens ABC. (6. udg.) ISBN: 9788777902505

Tekster der kan læses eller hentes fra internettet

Retsinformation (2006, 22. december): BEK nr. 1758: Bekendtgørelse om vagthold i skibe
(Vagtholdsbekendtgørelsen). Lokaliseret 26. september 2013 på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27399  

Tekster der ligger til gennemsyn i generhvervelseskassen på SIMAC, OLC, Graaesvej 27, 5700 Svendborg

International Maritime Organization (2011): BLU Code – Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers. ISBN: 9789280115307.

International Maritime Organization (2010): IMDG Code Supplement. ISBN: 9789280115147.

International Maritime Organization (2012): IMDG Code Vol. 1 – 2. ISBN: 9789280115611.

International Maritime Organization (2010): International safety management code and guidelines on implementation of the ISM code. ISBN: 9789280151510

International Maritime Organization (2011): MARPOL: consolidated edition 2011. ISBN: 9789280115321.
Bestil tid til at låne kassen på tlf. 7221 5530 eller mail olc@simac.dk